Posts Tagged ‘SD’

BSE : SD kelas 4,5,6

Desember 2, 2008

Dalam CD ini terdapat buku – buku untuk kelas 4, kelas 5 dan kelas 6  Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah. Meliputi buku – buku:

Bahasa Indonesia

IPA Terpadu

IPS Terpadu

Matematika

PPKN

 Sehingga dalam paket ini terdapat 15 buah buku elektronik dalam sebuah CD.

harga CD ini adalah Rp. 30.000,-/keping